Friday, April 20, 2012

Saturday, March 24, 2012

noord sulawesi

noor sulawesi
waar de huidege bewoners van noord-sulawesi vandaan zijn gekomen is no onduidelijk.oude volksver halen,zoals het TOAR EN LUMIMUUT' verhaal van de minahassers en LOLODA MOKOAGOW' verhaal van bolaang mongondow.delen ons mee dat ze uit vietnam en kampuchea kwamen.Taalkundigen zijn echter van mening dat bevolking uit de fillippijnen.

de eerste eoropeanen

de eerste eoropanen in de minahasa land
in het midden van de 16de eeuw passeerden de portugezen de minahasa op weg de specerijen eilanden ternate en tidore.Ze noemden de riffen ten noorden van manado,waarop veel schepen schipbreuk leden,de ponto dos celebros[de berchte kaap].wat later is verbasterd tot celebes.Het gebied werd opgenomen in de portugese handsroute.Met de komst van de eoropeanen begint de geschreven geschiedenis van de pronvincie.Het zwaartepunt van de koloniale aandacht voor het gebied lag in de minahasa,en geshiedenis van provincie is dan ook de geschiedenis van dat gebied.

de geshiedenis van de minahasa

monumen toar lumiut in bukit kasih kanonang
de geshiedenis van de minahasa
Volgenn de legende stmmen de minahassers af VAN OPO TOAR EN LUMIMUUT.Oermoder lumimuut[aarde] was een vruwelijke.gescapen uit ee koraal rots,gewassen. in de zee,verhit door de zon en bevrucht doo de westenwind.Zij en haar zoon toar[zon] gingen ieder hun eigen weg,kwamen erkaar jaren later weer tegen.lkaar niet herkennened trouden ze.OPO LUMIMUUT verdeelde haar rijk deheillige steen watu pinabetengan onder haar talrijke kindern.In feite handelt de geschedenis van deze ADAM EN EVA van minahassers over de aanskomst van immigraten uit oost azie in noord sulawesi.De immigranten vermengden zich met de lokale bevolking en vormden later 7 walak [stammen];de tombulu,de tonsea,de toulour,detountemboan,de tounsawang,de ponosokan,de pasan ratahan.

de komst van de eoropeanen

fort amsterdam manado
nu ist pasar bersehati
de komst vande eoropeanen
de eerste geechreven bronnen stammen uit 1563,het jaar dat de portgezen hier aanwaal gingen.Aliets eerde waren de spanjaar aangekomen.Dit waren zeelieden van de vloot van magelhaes,die in 1524 t \e ternate voor de portgezen waren gevlucht. de portugezen meerden diverse keren langs de kust aan om nijs te halen.In 1574 stuurden de spanjaarden gezantschppen vanuit manilla naar de minahasa en in 1617 bouden de spanjaarden een fort bij manado.Spanjaar intrduceerden tomaten,mais en chilipepers.Ze waren bij de lokale bevolking wegens hun berkeringsijver niet bepaald gelied.Ook de sultan van ternate ,binnen wiens invloedssfer het gebied lag,was niet erg populair.1643 probeerden de spanjaarden een half -spaanse kning over de minahasa te laten regeren,een poging die op felle weerstand vand de verschillinde autonome atammen van het gepied stite.In de nederlanders,die noot blijk gegeven hadden van enige bekeringsijver,vonden ze een gewillig bondgenoot in de 1608 had VOC een houten fort bij manado geboud.Nadat met behulp van de VOC de spanjaarden uit de streek waren verjaagd,mocten de nederlanders in 1658 een groter fort bij manado bouwen.

de kolonial periode in de minahasa land

de kolonial periode inde minahasa land
De nederlanders verplaatsten hun machtcentrum van ternate[in het nood van de molukken naar het in 1673 voltooide fort amsterdam te manado .Robert padtbrugge,de gouverneur van de molukken, sloot  in in 1679 een verdrag met de lokale heersers,welke het begin inluidde van een koloniale periode die bijna 3000 jaar zou duren.In eerste instantie ging de voor de malukken ingelagen kon worden,aangezien daar weinig voedsel voorhanden was.later probeerden ze de handel van de minahassers aand banden te leggen.