Saturday, March 24, 2012

de komst van de eoropeanen

fort amsterdam manado
nu ist pasar bersehati
de komst vande eoropeanen
de eerste geechreven bronnen stammen uit 1563,het jaar dat de portgezen hier aanwaal gingen.Aliets eerde waren de spanjaar aangekomen.Dit waren zeelieden van de vloot van magelhaes,die in 1524 t \e ternate voor de portgezen waren gevlucht. de portugezen meerden diverse keren langs de kust aan om nijs te halen.In 1574 stuurden de spanjaarden gezantschppen vanuit manilla naar de minahasa en in 1617 bouden de spanjaarden een fort bij manado.Spanjaar intrduceerden tomaten,mais en chilipepers.Ze waren bij de lokale bevolking wegens hun berkeringsijver niet bepaald gelied.Ook de sultan van ternate ,binnen wiens invloedssfer het gebied lag,was niet erg populair.1643 probeerden de spanjaarden een half -spaanse kning over de minahasa te laten regeren,een poging die op felle weerstand vand de verschillinde autonome atammen van het gepied stite.In de nederlanders,die noot blijk gegeven hadden van enige bekeringsijver,vonden ze een gewillig bondgenoot in de 1608 had VOC een houten fort bij manado geboud.Nadat met behulp van de VOC de spanjaarden uit de streek waren verjaagd,mocten de nederlanders in 1658 een groter fort bij manado bouwen.

No comments:

Post a Comment